Javna nabava/Public procurement
STATUS: ZATVORENA/CLOSED

Dana 22.07. objavljena je obavijest o nabavi i implementaciji IKT MIS rješenja. Nabava je zaključena 21.08.2015. u 15:00 sati, a dana 25.08.2015. donesena je odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave: Nabava i implementacija IKT MIS rješenja, evidencijski broj nabave: EV: IKT MIS 07/2015. / Notice for procurement of IKT MIS solution is published on July 22th 2015. Procurement has been closed on August 21th 2015, and on August 25th 2015, the decision on selection of economically most favorable offer for procurement subject: Procurement and implementation of IKT MIS solution, procurement reference number: EV: IKT MIS 07/2015 was made.

 

Preuzmi Obavijest o nabavi

Preuzmi Dokumentaciju za nadmetanje

Preuzmi Odluku o odabiru

 

Download Procurement notice

Download Procurement documentation

Download Selection decision