Ulaganja u dugotrajnu imovinu radi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj industriji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Ulaganja u dugotrajnu imovinu radi povećanja konkurentnosti u tiskarskoj
industriji
Kratki opis projekta: Dana 08.11.2021. poduzeće CEROVSKI d.o.o. potpisalo je s
Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo
gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu
provedbe projekta pod nazivom „Ulaganja u dugotrajnu imovinu radi povećanja
konkurentnosti u tiskarskoj industriji“, referentna oznaka ugovora KK.11.1.1.01.0393.
Provedba projekta sufinancirana je putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz
instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.
Glavni cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu
tranziciju. Projektom su nabavljeni i implementirani tehnološki napredni strojevi i oprema te
softveri koji poboljšavaju efikasnost i djelotvornost proizvodnog procesa, omogućuju
povećanje proizvodnog asortimana, te automatiziraju cjelokupni sustav upravljanja i
poslovanja poduzeća.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi su rast prihoda od prodaje, otvaranje 6 novih
radnih mjesta, povećani prihod od izvoza, početak proboja na inozemna tržišta Slovenije i
Austrije, proširenje proizvodnog asortimana poduzeća, digitalizacija poslovnih procesa
uvođenjem softvera za automatizaciju poslovnih procesa, smanjenje otpada u procesu
proizvodnje, ušteda električne energije i jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih
potencijala u svrhu povećanja produktivnosti procesa

Očekivani rezultati projekta:
•    Porast prihoda od prodaje
•    Porast prihoda od izvoza
•    Povećanje broja zaposlenih kroz otvaranje 6 novih radnih mjesta
•    4 novouvedena tehnološka rješenja povezana sa zelenim i/ili digitalnim ciljevima

Ukupna vrijednost projekta: 601.705,38 EUR
EU sufinanciranje projekta:  208.779,78 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 30. rujna 2021. do 30 rujna 2023.
Kontakt osoba za više informacija: Siniša Cerovski, mail: sinisa@printcerovski.hr, tel: 01
222 6660
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i 
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-
digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Cerovski d.o.o.

Skip to content