Brandirani portal (B2B)

Naručivanje posjetnica nije najzabavnija aktivnost u danu. Posebno kada se naručuju za nekog drugog.  Potrebno je proći više od nekoliko koraka da tražene posjetnice stignu na stol. Izraditi narudžbu, dizajnirati posjetnicu, naručiti kod dobavljača, provjeriti  korekturu, izraditi grafičku pripremu. Procesu nikad kraja, a posjetnice su već trebale biti gotove jer direktor samo što nije krenuo na važan sastanak. Kada bi izračunali utrošeno vrijeme ono sasvim sigurno višestruko prelazi vrijednost izrade 100 posjetnica. Brendirani portal je sustav koji omogućuje poslovnim korisnicima pojednostavljenje procesa naručivanja tiskanih materijala, ne samo posjetnica već i plakata, promotivnih materijala i drugog. Svakom poslovnom partneru kreirat ćemo poseban brendirani portal s grafičkim proizvodima, poštivajući definirani grafički standard svake tvrtke. Svi proizvodi postaju dostupni 24 sata 7 dana u tjednu uz mogućnost editiranja i promjene podataka u samom sustavu. Od sada naručivanje ne traje više od 5 minuta!
Pretraga materijala, izmjena podatka, naručivanje i kontrola troškova nikada nije bila tako jednostavna i dostupna!

pb_mockup_b2b_screenshot1 (002)